Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Yoga i Bawb

Grwp cymunedol yw Yoga i Bawb sy'n gweithio i wneud yoga'n hygyrch ac ar gael am bris fforddiadwy i bobl gogledd Ceredigion a gogledd Powys. Rydym yn arbennig o awyddus i gyrraedd pobl sy'n fregus neu'n byw ar wasgar.

Yoga yn y Gymuned

Os ydych chi'n gweithio gydag oedolion neu â diddordeb mewn cynnig yoga iddyn nhw cliciwch yma. Mae Yoga i Bawb wedi gweithio gydag ystod o grwpiau cymunedol a sefydliadau i gynnig dosbarthiadau i ofalwyr, pobl gydag anhwylderau iechyd meddwl, menywod beichiog, ac oedolion gydag anghenion arbennig ymysg eraill.

Yoga i Blant

Os ydych chi'n gweithio mewn ysgol neu gyda phlant sydd â diddordeb mewn yoga cliciwch yma. Mae'n athrawon wedi eu hyfforddi i weithio gyda phlant gan gynnwys plant ag anghenion arbennig. Mae dosbarthiadau wedi eu teilwro ar gyfer plant bach hyd at bobl ifanc.

Yoga yn y Gweithle

Os ydych chi'n gyflogwr neu'n weithiwr â diddordeb mewn rhedeg cwrs yoga yn y gweithle clicwich yma. Mae Yoga i Bawb wedi datblygu cyrsiau yoga ac ymlacio i roi cymorth i weithwyr gadw'n iach, heini a bodlon.

Dosbarthiadau Cyffredinol

Os ydych chi'n unigolyn sy'n chwilio am ddosbarth yoga cyffredinol cliciwch yma. Mae'n athrawon yn rhedeg dosbarthiadau nos a dydd i ddechreuwyr, i rai canolradd a phrofiadol.

Athrawon Arbenigol

Mae athrawon Yoga i Bawb nid yn unig wedi eu hyfforddi hyd at o leiaf safonnau achredu'r Cylch Yoga Prydeinig (British Wheel of Yoga) mae nhw hefyd wedi eu hyfforddi mewn anghenion gwahanol ac arbenigol. Mae rhai wedi gweithio gyda meddyg esgyrn er mwyn deall problemau ystumiau corfforol cyffredin. Mae Yoga i Bawb yn ymroddedig i barhad datblygiad a hyfforddiant ei athrawon. Am fwy o wybodaeth am ein athrawon ac am anghenion arbennig cliciwch yma.


Oriel luniau