Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Yoga Plant

Mae yoga'n dechneg defnyddiol i blant, iddynt ddysgu sut i ymlonyddu a chadw'n iach. Mae ystumiau corfforol yoga yn eu helpu i fod yn gryf ac ystwyth. Mae anadlu yoga yn helpu i ddatblygu eu gallu i reoli eu hemosiynau yn ogystal a'u helpu i ffocysu ac ymlacio. Mae yoga'n gyfan yn datblygu eu hunan ymwybyddiaeth a'u dealltwriaeth o'u teimladau a hefyd yn codi eu hyder a'u hunan-barch.

Mae athrawon Yoga i Bawb wedi eu hyfforddi mewn modiwlau ychwanegol drwy'r Cylch Yoga Prydeinig (British Wheel of Yoga), trwy Ganolfan Yoga Anghenion Arbennig a gyda Yoga'd Up. Mae nhw wedi gweithio gyda phlant o bob oed a phobl ifanc. Mae dosbarthiadau i blant bach yn cynnwys storiau , canu a phenillion a cherddi sy'n odli. Dysgir plant hynach trwy ddosbarthiadau thematig, addysg gorfforol neu ABCH.

Mae prosiectau mewn ysgolion yn cynnwys:
Ysgol Llwyn yr Eos – cynhaliwyd cwrs peilot 7 wythnos gyda blwyddyn 2. Mae hwn wedi datblygu'n ddosbarth wythnosol gyda blwyddyn un a phedwar.
Ysgol Llwyn yr Eos – cyllidwyd cwrs 20 wythnos yn yr Uned Anghenion Arbennig i weithio gyda phlant â gallu prin a phlant ag awtistiaeth.
Ysgol Penuwch – cynhaliwyd 7 sesiwn o yoga yn ystod tymor yr haf i bawb yn yr ysgol. Talwyd am hyn gan yr ysgol.
Ysgol Penweddig – cododd Yoga i Bawb 60% o'r cyllid ar gyfer talu am gwrs o ddosbarthiadau am 7 wythnos ar gyfer blwyddyn 7 a'r chweched dosbarth.
Ysgol Gynradd Plascrug - cododd Yoga i Bawb 60% o'r cyllid ar gyfer talu am gwrs o ddosbarthiadau am 7 wythnos ar gyfer plant.
Derbyniwyd grant Plant Mewn Angen - yn Hydref 2007 i sefydlu yoga i blant cyn oed ysgol ag anghenion arbennig a'u mamau. Hefyd 35 wythnos yn ychwanegol ar gyfer plant ag anghenion dwys yn Llwyn yr Eos.

Oriel luniau