Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Traciau Ymlacio


Mae dysgu sut i ymlacio yn cymryd amser. Bydd y traciau yma yn eich cynorthwyo wrth eich dysgu sut i ymlacio a sut i ryddhau tensiwn o bob rhan o'r corff, fesul un. Gallwch wedyn symud ymlaen i'r traciau Ioga Nidra - trosolwg o'r corff, a delweddu pan fyddwch yn teimlo'n barod.

Mae'r traciau ymlacio ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Mae 3 o ymarferion, a chyflwyniad i Ioga Nidra:

 * Ymlacio cynyddol - ymlacio bob rhan o'r corff, fesul un.
 * Ioga Nidra - trosolwg o'r corff sy'n ymlacio'r corff a'r meddwl.
 * Delweddu - trosolwg o'r corff ynghyd â delweddu calon syml

 


Oriel luniau